Aanmelding

 

U kunt uzelf aanmelden door telefonisch contact met de praktijk. Voor de behandeling maar ook voor de vergoeding van de behandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist (zoals Arboarts of psychiater). Na het eerste contact wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
Wij spreken van behandeling of therapie indien een (behandel)traject in relatie staat tot een DSM IV diagnose welke door de Nederlandse Zorgautoriteit en de wetenschap wordt erkend.

Voorbeelden van problematiek waarvan behandeling in de vergoede zorg valt:

  • Stemmingsstoornissen (bv depressiviteit)
  • Angststoornissen en/of paniekstoornissen (bv posttraumatische stressstoornissen, dwangstoornissen, verschillende vormen van angst)
  • Somatoforme stoornissen (lichamelijke klachten welke medisch niet- of moeilijk verklaarbaar of behandelbaar zijn, langdurige overspanning of ‘burnout’).
  • Gedragsstoornissen (stoornissen in de impulsbeheersing, explosief gedrag)
  • Dissociatieve stoornissen
  • Slaapstoornissen