Behandeling

 

Aan het begin van de behandeling ontvangt u via de mail een link met een vragenlijst, dit is nodig voor de diagnostiek en voormeting. Om het effect van de behandeling te meten zal wederom een tussenmeting en nameting gedaan worden. Indien uit de meting blijkt dat de klachten zeer complex zijn, dan zal de psycholoog dat met u bespreken en u adviseren voor tweedelijns specialistische zorg (voorbeeld de GGZ).

Naast de gesprekken is het ook mogelijk om online behandeling te krijgen, dit wordt Blended care genoemd. Blended care bestaat uit directe behandelcontacten met de psycholoog, gecombineerd met een online aanbod. Daarin kan er een keuze worden gemaakt uit psycho-educatie, oefeningen, dagboeken, filmpjes en modules toegespitst op uw klachten. Vanuit een beveiligde internetomgeving wordt dit aangeboden en kan de behandelaar u daarin volgen en begeleiden. Uiteraard wordt gekeken of deze aanpak bij u past.

Ook de cognitieve theorie wordt gebruikt als referentiekader binnen de behandeling. Een belangrijk principe van de cognitieve theorie over psychische klachten is, dat disfunctionele cognities een verband hebben met disfunctionele emoties en gedragingen. In de behandeling wordt er samen gezocht naar de disfunctionele gedachten en emoties. Het doel hiervan is om deze om te zetten in functionele gedachten en emoties die op den duur resulteren in gedragsverandering, wat weer resulteert in vermindering van de psychische klachten.

Eye Movement Desensization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Anderen kunnen psychische klachten ontwikkelen. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen of flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten zijn schrik- en vermijdingsreacties. Psychische aandoeningen die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid, angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid kunnen met EMDR behandeld worden. Voordeel van EMDR is dat het vaak snel werkt en effectief is. Kortom, het is een evidence based (wetenschappelijk bewezen) effectieve therapeutische methode voor het behandelen van psychotrauma.

Voor paniek en angststoornissen wordt tevens afhankelijk van de hulpvraag gebruik gemaakt van een protocollaire behandeling. Modules die tevens in de praktijk worden gebruikt zijn sociale vaardigheidstrainingen, agressieregulatie behandeling, Aandachtgerichte cognitieve therapie (Mindfulness).
Aandachtgerichte cognitieve therapie of Mindfulness kan worden vertaald in focussen in het hier en nu en aandachtigheid. Dit betekent dat je bewust bent van het huidige moment, dat wat er is op dit moment. Met open aandacht, zonder oordeel, merk je dingen op en ervaar je. We kennen allemaal ervaringen van volledig aanwezig zijn in het hier-en-nu, zoals een intense ervaring die je tot in je diepste raakt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een wandeling, het beluisteren van muziek of een zonsopgang zijn. Dan is er even niets anders dan alleen het moment, het hier-en-nu. We leren bewust te zijn van het moment en te genieten van de mooie dingen die zich op het moment voordoen. Aandachtgerichte cognitieve therapie werkt vrij efficiƫnt bij mensen met langdurige depressieve klachten.