Praktijk

 

Algemeen

Er wordt gestreefd naar korte wachttijden, tevens hebben voor werkende cliënten eventueel mogelijkheden om in de avonduren of op zaterdag open te zijn.

Samen met de psycholoog stelt u tijdens de eerste sessie vast aan welk probleem of welke problemen u gaat werken. Het werken met zelfrapportagelijsten om te inventariseren wat de klachten zijn, vormt ook onderdeel hiervan. De cliënt en de psycholoog komen geregeld gedurende drie kwartier bijeen.

Samen wordt er met u besproken wat er nodig is om uw doel te bereiken en hoe u dat gaat doen.

Tijdens de sessies wordt gestart met het evalueren van de afgelopen periode en wat er goed ging, welke oplossingen u hebt gehanteerd en waar u tegenaan liep, hoe de afgelopen periode is verlopen, wat goed ging, welke moeilijkheden er waren etc. Het doen van oefeningen, bespreken van situaties en huiswerkopdrachten vormen ook een belangrijk onderdeel binnen de behandeling.

De indicatie voor de benodigde zorg (Basis kort, Basis Middel, Basis Intensief, Basis Transitie, Basis Chronisch) is afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de klachten. Wel is het streven om snel resultaten te behalen en de duur van de behandeling zo kort mogelijk gehouden. Tussentijds vindt er een evaluatie plaats, hierin wordt er bekeken wat er nog nodig is om het einddoel te behalen.

Geheimhouding

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen monitoren, legt de psycholoog uw administratieve en psychologische gegevens vast. Zonder uw toestemming verstrekt de psycholoog geen persoonlijke gegevens van u aan derden.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2014 is de Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) opgenomen in de basisverzekering. De behandelingen die door een BIG geregistreerde GZ- psycholoog geboden worden, vallen onder Generalistische Basis GGZ en worden vergoed vanuit de basisverzekering. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Behalve het eigen risico dat binnen de zorg wettelijk is vastgesteld, betaalt u geen eigen bijdrage. Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft met de praktijk, wordt 100 % vergoed door uw verzekeraar. Mocht uw zorgverzekeraar geen contract hebben met de praktijk, wordt een gedeelte vergoed.

Afhankelijk van de zorgzwaarte ( type klachten, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag, wordt gekozen voor de behandelduur (Basis Kort, Basis Midden en Basis Intensief).

Cliënten die zonder verwijzing van een huisarts eenmalig of enkele consulten nodig hebben, kunnen ook terecht. Wel moet vermeld worden dat de behandelingen niet vergoed worden als er geen verwijzing is van een huisarts, een eenmalig consult wordt ook niet vergoed door de verzekeraar. Het tarief voor een eenmalig consult van een uur is 105 Euro (NZA tarief voor eenmalig consult).

Aanmelding

U kunt zich zowel telefonisch aanmelden als via de mail aanmelden. Het nummer om u telefonisch aan te melden is 036-7504873. Vraag wel naar een verwijsbrief van de huisarts. De psycholoog zal bij de aanmelding een aantal gegevens vragen zoals naam, leeftijd, uw telefoonnummer, uw adres en informatie over uw hulpvraag. Een afspraak voor een eerste gesprek wordt gelijk bij de aanmelding gemaakt. Het streven is een wachtlijst te hebben van maximaal twee weken.

De psycholoog zal bij de aanmelding een aantal gegevens vragen zoals naam, leeftijd, uw telefoonnummer, uw adres en informatie over uw hulpvraag. Een afspraak voor een eerste gesprek wordt gelijk bij de aanmelding gemaakt. Het streven is geen wachtlijst te hebben, al ontkomen wij daar soms niet aan.

Contact

Mw. Drs. A.C. ( Maily ) Dundas , GZ Psycholoog (BIG)
Vincent van Goghstraat 162, 1328 AC, Almere (Tussen de Vaarten)
Telefoon: 036 – 7504873
E-mail: info@psychologenpraktijk-dundas.nl

 

De GZ Psycholoog is aangesloten bij: