Informatie

 

Tarieven en vergoedingen

Vanaf 1 januari 2022 wordt er landelijk gewerkt vanuit het Zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat bekostiging vanaf 2022 niet meer op basis van een traject geschiedt maar op basis van het aantal consulten, het type consult (behandeling of diagnostiek). Het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft voor de type consulten een overzicht van het standaard tarieven. Link: https://zorgprestatiemodel.nza.nl

Door het zorgprestatiemodel verandert de inhoud van de zorg niet, wel de administratieve kant. U kunt door het zorgprestatiemodel de rekening gemakkelijker controleren. Hierop komt te staan wie u tijdens een consult heeft gesproken, de duur van dat consult en welk zorgvraagtype u heeft. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld al na een consult.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars, maar niet met Menzis (en dochters) en VGZ (en dochters). Voor gecontracteerde zorg krijgt u vanuit de basis verzekering 100 % vergoed. Bij niet gecontracteerde zorg krijgt u van uw verzekeraar een deel vergoed.

Hieronder ziet u een deel van de landelijke NZA tarieven - GZ Psycholoog in de Basis GGZ:

 

Tijd NZA Tarief diagnostiek NZA Tarief Behandeling
5 min 35,56 27,91
15 min 61,31 49,89
30 min 101,78 85,16
45 min 142,31 120,99
60 min 163,37 143,61
75 min 199,03 176,88
90 min 244,07 216,11

 

Klanttevredenheid

In 2022 wordt er gewerkt met het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor gebruiken wij de CQI, wat staat voor 'Consumer Quality Index'. Deze vragenlijst bevat 15 vragen over de mate van uw tevredenheid omtrent de bejegening, de mate van samen beslissingen nemen gedurende het gehele behandelingsproces en de uitvoering van de behandeling. Voor de praktijk is deelname aan dit klanttevredenheidsonderzoek belangrijk, zodat de kwaliteit wordt verbeterd.